Liturgiczna Służba Ołtarza

“Kiedy mali chłopcy i młodzieńcy pełnią służbę ołtarza z radością i entuzjazmem, dają swoim rówieśnikom wymowne świadectwo doniosłości i piękna Eucharystii.”

             Św. Jan Paweł II

 

Liturgiczna Służba Ołtarza w Orlu powstała tuż po założeniu samej parafii.

W struktury LSO wchodzą ministranci (19), lektorzy (10), ceremoniarz (1).

Zadaniami LSO jest służba przy ołtarzu poprzez dzwonienie dzwonkami, przygotowywanie ołtarza, czytanie lekcji oraz modlitw powszednich, chodzenie wraz z księdzem po kolędzie, przygotowywanie świąt liturgicznych, służba w tygodniu i w niedziele, ale przede wszystkim dawanie świadectwa o swojej wierze i dawanie innym przykładu poza kościołem słowem i czynem.

LSO w naszej parafii zajmuje się ksiądz proboszcz Henryk Hildebrandt i do niego kierujemy wszystkich zainteresowanych służbą w naszym kościele.

 

Schola Piotra i Pawła

Schola Piotra i Pawła

Schola przy parafii św. Piotra i Pawła w Orlu działa od ponad 10 lat i ubogaca swoim śpiewem niedzielną liturgię Mszy Świętej dla dzieci o godz. 11:30, a także wiele uroczystości parafialnych z udziałem najmłodszych, takich jak obchody uroczystości Bożego Ciała czy Pierwszej Komunii Świętej.

Grupa liczy sobie około 40 dziewcząt w bardzo zróżnicowanym wieku – od lat przedszkolnych po wiek licealny. Opiekę nad scholą sprawują Maja i Mateusz Ziemann, na czele ze zwierzchnikiem tutejszej parafii księdzem Proboszczem Henrykiem Hildebrandt.

Próby scholii odbywają się na cotygodniowych spotkaniach, na których to dziewczęta poznają tajniki pięknego śpiewu przez tak zwaną „naukę przez zabawę”.

W swoim repertuarze posiadają głównie pieśni religijne, zaaranżowane z myślą o najmłodszych. Dzieci chętnie angażują się w parafialne przedsięwzięcia, takie jak jasełka czy przedstawienia w okresie Wielkanocy, które spotykają się z wielką akceptacją i podziwem wśród parafian. Do tych przedsięwzięć niejednokrotnie angażują się rodzice, co powoduje że powstają bardzo ciekawe wydarzenia parafialne.

Schola bardzo chętnie bierze udział w diecezjalnym życiu muzycznym, czego dowodem jest cykliczny udział w Cecyliadzie – przeglądzie schol i zespołów śpiewaczych organizowane przez Siostry Urszulanki w parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku-Chełmie. Z tego konkursu co roku schola przywozi nagrody i wyróżnienia, które są wyrazem uznania dla wysokiego poziomu przedstawianego repertuaru i nagrodą za ogromny wkład  włożony w naukę i przygotowanie dla dzieci i opiekunów.

Schola Piotra i Pawła to najmłodsza grupa w parafii rozwijająca swoje talenty w myśl zasady:

„kto śpiewa, ten dwa razy się modli!”

KKS Orle

Katolicki Klub Sportowy Orle jest klubem sportowym utworzonym przy parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Orlu z inicjatywy księdza Proboszcza Henryka Hildebrandta. Klub został zarejestrowany w ewidencji klubów sportowych Starosty Wejherowskiego w dniu 12 stycznia 2011 roku.

Obecnie władze KKS Orle to:

Prezes Zarządu - Ks. Henryk Hildebrandt,

Zastępca Prezesa - Maciej Zatwarnicki,

Sekretarz Zarządu - Jacek Macholl.

Celem działalności Klubu jest prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci z obszaru parafii, a także propagowanie zdrowego trybu życia wśród najmłodszych. Oprócz poprawiania umiejętności sportowych młodzi adepci uczą się uczciwej rywalizacji z rówieśnikami w duchu wartości katolickich, zgodnie z zasadami fair play. Poza działalnością szkoleniową KKS organizuje różnego rodzaju wyjazdy dla zawodników np. na mecze Ekstraklasy do Trójmiasta oraz dziecięce turnieje piłkarskie.

Wszystkie prowadzone zajęcia są nieodpłatne, co pozwala na uczestnictwo dzieciom z rodzin o niższym statusie materialnym. Środki finansowe na działalność Klubu, pozyskane są z dotacji z jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Wejherowo), Ministerstwo Sportu oraz od sponsorów. Klub prowadzi sekcję piłki nożnej w ramach, której istnieją trzy grupy:

  • dzieci urodzone w latach 2011 i młodsze (12 dzieci)
  • dzieci urodzone w latach 2009-2010 (15 dzieci)
  • dzieci urodzone w latach 2007-2008 (17 dzieci).

Zajęcia prowadzone są przez trzech trenerów: Jacek Macholl (posiadający uprawnienia trenerskie UEFA C), Maciej Zatwarnicki i Maciej Balakowski. Zajęcia prowadzone są na boisku sołeckim w Orlu, a w okresie zimowym na sali sportowej w Szkole Podstawowej w Orlu. Staramy się tak dobierać terminy i godziny zajęć, aby nie kolidowały z życiem religijnym, ale wręcz do niego zachęcały.

KKS Orle

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Wspólnota nasza skromna – dziecięciu członków liczy bowiem.
Ale wszystko to, o czym zaraz tu opowiem,
sprawia, że bardzo mocno się jednoczymy
i z odczuwaniem więzi rodzinnych wręcz graniczymy.
O rozwój naszej wspólnoty mocno dbamy,
dlatego co drugi piątek miesiąca się spotykamy.
Podczas spotkań naszego stowarzyszenia
ciężko doczekać się rozmów zakończenia.
Oprócz codziennych różnych tematów,
nie brak tam miejsca dla Kościoła dogmatów.
Pismo święte czytać bardzo często się staramy,
a z niego naukę i wnioski na życie wyciągamy.
Nurtujące kwestie wartości istnienia także poruszamy,
bo wiemy, że we wspólnocie łatwiej się z tym uporamy.
Każdego roku czuwamy przy Pańskim Grobie
modląc się w swojej jak i innych osobie.
Wśród naszych rozlicznych zdolności
- prosimy aby nie odbierać tego jako braku skromności –
pierwiastek artystyczny w sercach skrywamy
i dosyć często z niego korzystamy.
W miarę możliwości, programy z okazji świąt kościelnych i państwowych uświetnić się staramy
w postaci występów okolicznościowych przedstawiamy.
Drogi Krzyżowe szczególne w naszych sercach miejsce mają,
w formie pantomimy lub scenek artystycznych wiernych do łez wzruszają.
Od zeszłego roku organizujemy „akcję sianko” i uczestniczymy w spotkaniach opłatkowych.
zapraszamy wszystkich do ogniskowego posiedzenia i nocy filmowej.
Wiele przyjaźni nam to dostarczyło,
a o wspomnieniach pisząc, kartek w ryzie by nie starczyło.
I tym oto sposobem naszą rodzinę tworzymy z radością,
poczuciem bliskości z Bogiem i do służenia Jemu gotowością.
Serdecznie za wysłuchanie podziękowania składamy
i cieszymy się, że ten zaszczyt wystąpienia mamy.

Szczęść Boże

Wspólnota Dziewcząt Maryi

Wspólnota „Dziewcząt Maryi” powstała w naszej parafii w październiku 2013r.

Celem obecności i działania dziewcząt jest naśladowanie w życiu Matki Bożej według Jej wskazania:

 „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.

Znakiem rozpoznawczym jest Cudowny Medalik. Grupa zbiera dziewczęta w wieku od 12 do 18 roku życia i od samego początku stara się realizować program Świętej Katarzyny Laboure czyli zbliżanie się do Pana Boga i naśladowanie na co dzień życia Maryi.

Wspólnota dziewcząt od samego początku aktywnie włącza się w życie parafii. W strojach, na które składa się biała alba i niebieski kołnierz uczestniczymy w mszach świętych w każdą niedzielę i we wszystkie wspomnienia związane z kultem Matki Bożej. Centralnym punktem jest przeżywanie każdego roku Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej – 8 grudnia. Dziewczęta przygotowują Liturgię Słowa w ramach Mszy świętej.

Centralnym wydarzeniem naszego życia jest przyjmowanie Pana Jezusa w komunii świętej, by w ten sposób tak jak Matka Boża być bliżej Jezusa.

Naśladowanie Maryi ma się także przekładać na nasz kontakt i relacje z naszymi koleżankami i kolegami – w szkole, na ulicy, w kościele. Tak jak Matka Boża staramy się być dla innych wzorem dobroci, miłości i poświęcenia.

Uczestniczymy także w wydarzeniach życia parafialnego, takich jak: procesja Bożego Ciała i niesienie poduszki z Cudownym Medalikiem, pielgrzymka do Matki Bożej do Swarzewa, prowadzenie modlitwy różańcowej w październiku.

Udział w tej grupie modlitewnej jest dla nas szczególnym wyróżnieniem, ale też zadaniem, aby jak najlepiej reprezentować Jezusa i Jego Matkę Maryję.

Żywy Różaniec

Mianem Róży Różańcowej określa się wspólnotę 20 osób, z których każda odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca Świętego w wybranej intencji i tajemnicy. Najczęściej połączona jest ona z rozważaniem. W ten sposób każdego dnia odmawiany jest cały Różaniec, który przez rozważanie tajemnic: Radosnych, Światła, Bolesnych oraz Chwalebnych, odpowiada przebiegowi życia Jezusa Chrystusa na Ziemi. Ideą takiego łącznego odmawiania różańca jest wspieranie misyjnej działalności Kościoła, troska o wierność nauczaniu Kościoła, krzewienie modlitwy różańcowej oraz troska o wzrost wiary w ludzkich duszach, a przede wszystkim wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Boskiej. To Maryja prawie we wszystkich objawieniach prosi o odmawianie różańca.

Każdy członek róży różańcowej ma możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Aby było to możliwe, niezbędne jest odmówienie przypisanej dziesiątki różańca danego dnia oraz pozostawanie w stanie łaski uświęcającej, co związane jest z regularną spowiedzią stanowiącą gwarancję braku przywiązania do jakiegokolwiek grzechu ciężkiego.
 
Róże Różańcowe istnieją w naszej parafii od początku jej istnienia. W chwili obecnej istnieje 5 Róż Różańcowych:

3 róże kobiece:

  • Matki Bożej Bolesnej,
  • Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
  • Królowej Różańca Świętego; 

1 róża mieszana, której patronką jest bł. Alicja Kotowska;

1 róża męska, której patronują Św. Piotr i Św. Paweł.

Oprócz codziennego odmawiania jednej tajemnicy różańca Członkowie róż różańcowych spotykają się co miesiąc na mszach świętych sprawowanych w Ich intencji oraz członków Ich rodzin.

Poszczególne Róże włączają się również we wszystkie uroczystości i wydarzenia parafialne.

Członkowie Róży bł. Alicji Kotowskiej biorą dodatkowo czynny udział w uroczystościach poświęconych bł. Siostrze Alicji w leśnym Sanktuarium w Piaśnicy. 

Żywy Różaniec
Apostolat Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej

Apostolat Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej

Apostolat Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej z Szensztatu przy Parafii Piotra i Pawła w Orlu narodził się 10 października 2020 roku. Tego dnia ks. mgr Henryk Hildebrandt wyraził zgodę na stworzenie pierwszego kręgu modlitewnego Rodzin Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w naszej parafii. Tydzień później tj. 18 października 2020 roku podczas mszy świętej została poświęcona pierwsza kapliczka wędrująca po rodzinach.

W krótkim czasie powstały jeszcze dwa kręgi rodzin Matki Bożej z Szensztatu. Łącznie w parafii są trzy kręgi Apostolatu.

Pięknym zwyczajem członków kręgów jest uczestniczenie raz w miesiącu w dniu przymierza tj. 18-go dnia miesiąca we wspólnej mszy świętej, na którą zabierają kapliczki Pielgrzymującej Matki Bożej. Jest to okazja do wspólnej modlitwy.

Na czym polega dzieło Apostolatu?

Kapliczka powinna być raz w miesiącu u każdej rodziny czy osoby z kręgu. Zostaje tam na trzy dni (każda grupa liczy 10 rodzin). Osoba odpowiedzialna za krąg ustala listę, według której rodziny przekazują sobie kapliczkę.

Kapliczkę umieszczamy w miejscu gdzie toczy się życie rodzinne: przy wspólnym stole, w kuchni lub w pokoju gdzie przebywają i bawią się dzieci. Dobrze jest zapalić świecę i postawić świeże kwiaty.

Każda kapliczka posiada futerał oraz zeszyt z propozycjami modlitw i rozważań.

Dni, w których Matka Boża gości w danej rodzinie są świętem rodzinnym. Poświęćmy więc więcej czasu na kontakt z najbliższymi, na wspólną oraz prywatną modlitwę oraz na religijne rozmowy małżonków czy rodziców z dziećmi.

Ruch Szensztacki

Szensztat to Ruch Katolicki, którego celem jest wypełnianie Ewangelii Jezusa Chrystusa zgodnie z charyzmatem całego dzieła. Jego historia i przeniesione owoce dowodzą temu, że powstał on ze szczególnej inicjatywy Boga.

Aby zrozumieć Szensztat należy uwzględnić, że jest to:
· Ruch odnowy,
· Miejsce łaski,
· Oryginalna duchowość w Kościele.

Jako ruch odnowy Szensztat działa, aby pomóc odnowić Kościół i społeczeństwo w duchu Ewangelii. Zadaniem, misją i powołaniem Ruchu Szensztackiego jest łączenie wiary z życiem codziennym, w szczególności poprzez głęboką miłość do Maryi – Matki Jezusa.
Międzynarodowy Ruch Szensztacki jest obecny na wszystkich kontynentach, a jego członkowie są przedstawicielami różnych stanów (małżeństwa, siostry zakonne, księża, młodzież itp.). Wszystkie wspólnoty stanowią duchową rodzinę, która składa się z wielu wspólnot tworzących Rodzinę Szensztacką.
Jako miejsce łaski, Szensztat wpłynął na życie milionów ludzi. Sanktuarium Szensztackie jest duchowym domem i centrum życia tego ruchu. Poświęcone jest Maryi jako Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej i Zwycięskiej Królowy z Szensztat.
Specyficzne cechy ruchu sprawiły, że we współczesnych czasach znalazł on wielu zwolenników, którym pomaga w pogłębianiu wiary. Nawiązana w przymierzu relacja z Bogiem i Maryją ułatwia tworzenie prawidłowych więzi z bliźnimi.
Członkowie ruchu stając się narzędziami w ręku Boga, w ten sposób naśladują Chrystusa zgodnie z Jego wolą.
Szensztat swoją duchowość opiera na wykorzystaniu codzienności, tak by każda sytuacja pomagała w pogłębianiu wiary, nadziei i miłości.

Jak dołączyć do Apostolatu w naszej parafii?
To proste!
Skontaktuj się z koordynatorem w parafii – kontakt znajdziesz w kruchcie kościoła w gablocie informacyjnej lub zapytaj Proboszcza.

Ruch Szensztacki
Wieczernik z Janem Pawłem II

Wieczernik z Janem Pawłem II

Grupa modlitewna powstała w 2015 roku. Wszystko zaczęło się w czasie naszej parafialnej pielgrzymki „Śladami św. Jana Pawła II” zorganizowanej w kwietniu 2015r. z okazji 10 rocznicy śmierci św. Jana Pawła II, w święto Miłosierdzia Bożego.

W czasie pobytu w kościele w Wadowicach, w którym ochrzczony był mały Karolek, odmawialiśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego modląc się za Polskę i wtedy zrodziła się myśl, aby to nasze spotkanie z Janem Pawłem II kontynuować po powrocie do naszej parafii w Orlu.

Tak powstał pomysł aby każdego 22-go dnia miesiąca spotykać się na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem w ramach „Wieczerników ze św. Janem Pawłem II”.

Pierwsze spotkanie odbyło się 2 tygodnie po powrocie z pielgrzymki, w wigilię Zesłania Ducha Świętego. Trwamy w tej comiesięcznej modlitwie do tej pory, wypraszając wiele łaska dla naszej parafii, Polski i całego świata przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.

Od 2 sierpnia 2018r. do 11 listopada 2018r. w ramach naszych Wieczerników podjęliśmy inicjatywę modlitwy „100 różańców za Polskę”.

Wykorzystując internet i prasę katolicką udało się nam włączyć do modlitwy bardzo dużo osób, wspólnot parafialnych i zakonnych nie tylko z naszej diecezji, ale z całej Polski i ze świata, gdyż nawet mieliśmy potwierdzenie od polonii amerykańskiej o włączeniu się do tej inicjatywy. Jesteśmy pewni, że cały czas prowadzi nas św. Jan Paweł II i przekazuje nam nowe natchnienia.

Nasza wspólnota modlitewna jest grupą nieformalną, przychodzą na spotkania chętne osoby z parafii oraz z okolicy. Spotkania prowadzi razem 10 osób razem z animacją muzyczną. W modlitwie uczestniczy różna liczba parafian, przeciętnie około 30 osób. Program jest zmienny, uzależniony od okresu liturgicznego i trwa od półtorej do dwóch godzin. W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, prawie zawsze odmawiamy różaniec, koronkę do Miłosierdzia Bożego i litanię do św. Jana Pawła II, śpiewamy pieśni i cytujemy teksty nauczania św. Jana Pawła II, czuwanie kończymy odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego oraz ucałowaniem relikwii św. Jana Pawła II.           

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że obecnie świat może uratować tylko jedna rzecz, POTĘŻNA MODLITWA. Dlatego też nasza wspólnota kontynuuje spotkania modlitewne co miesiąc 22-go dnia miesiąca wraz z grupą Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu, na które serdecznie zapraszamy. 

Chór liturgiczny CAMERATA

Początki chóru kościelnego parafii Orle sięgają 2004 roku, kiedy to z inicjatywy księdza Proboszcza, organisty oraz grupy entuzjastów śpiewu sakralnego powstał zespół śpiewaczy składający się z dorosłych i dzieci. Bardzo szybko przerodził się on w młodzieżową scholę. W roku 2011 powstała licząca około 20 osób grupa zwolenników śpiewu z naszej parafii i stanowiła dojrzały zespół chóralny.

Działalność chóru skupia się na aktywnym uczestnictwie we Mszach świętych i nabożeństwach odprawianych w kościele parafialnym w okresach świątecznych oraz z okazji innych ważnych uroczystości parafialnych oraz poza parafią. Występy chóru ubogacają sprawowaną liturgię.

Repertuar przygotowujemy na spotkaniach roboczych (próbach), których terminy ustalamy wspólnie. Oprócz tego spotykamy się towarzysko w dniu święta naszej patronki, czy też na spotkaniach kolędowych w okresie noworocznym oraz przy różnych okazjach.

Zespół jest chórem mieszanym, a chórzyści reprezentują najróżniejsze zawody i zwykle nie mają przygotowania muzycznego. Łączy ich pasja do muzyki.

Do najważniejszych wystąpień chóru należą:

- przede wszystkim udział w uroczystościach parafialnych,

- każdego roku w Niedzielę Palmową oraz Wielki Piątek śpiewamy Mękę Pańską z podziałem na chór czterogłosowy i głosy solowe,

- udział we mszy św. radiowej w kościele św. Krzyża w Warszawie,

- udział w 300 rocznicy powstania parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie (diecezja bydgoska) z udziałem Ks. Prymasa Wojciecha Polaka,

- udział w uroczystości poświęcenia organów w parafii pw. Św. Józefa w Sychowie,

- udział w obchodach w Piaśnicy,

- udział we mszy św. w kościele św. Krzyża w Warszawie z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,

- udział w odpuście parafialnym w Sychowie,

- kolędowanie w domu Sióstr miłosierdzia w Wejherowie,

- udział w festiwalu Pater Noster w Strzepczu.

 

Dodatkowo grupa od kilku lat organizuje coroczne Spotkania z muzyką w Orlu, na które zapraszani są artyści, chóry, orkiestry i soliści z całej Polski.

Jako że jesteśmy wspólnotą otwartą, serdecznie zapraszamy do nas wszystkich, którzy chcą śpiewem wielbić Pana.

Naszym działaniom przyświeca zawołanie:

„Ty, bracie siostro, otwórz się na Boga głośny zew

I Ewangelię bliźnim nieś śpiewając Bogu pieśń”.

Zespół Parafialny CARITAS

.

Rada Duszpasterska

.

Rada Parafialna

Rada Parafialna przy parafii Św. Piotra i Pawła w Orlu powstała w 2008 roku. W pierwotnym kształcie liczyła ona 12 osób.

Celem jaki przyświecał Jej działaniu była pomoc w organizacji życia religijnego w społeczności, która od 4 lat cieszyła się z istnienia nowej parafii.

Obecnie Rada Parafialna liczy 7 osób. Na czele rady stoi ks. Proboszcz Kanonik Henryk Hildebrandt. Pozostali członkowie to: Marek Darga, Anna Dąbrowicz, Tomasz Dąbrowicz, Zygmunt Droździel, Tomasz Klas, Aleksandra Stanisławczyk i Roman Stanisławczyk.

Rada Parafialna spotyka się raz na kwartał, a w razie konieczności jest zwoływana częściej. Na spotkaniach omawiane są zagadnienia dotyczące zbliżających się uroczystości parafialnych tj. Odpustu Parafialnego, Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, Bożego Ciała a także problemów duchowych naszych parafian i pogłębianiem wiary wśród nich.

Poruszane są również tematy związane z funkcjonowaniem parafii, z planowaniem działań inwestycyjnych oraz bieżących według aktualnych potrzeb oraz realizacją wcześniej ustalonych założeń.

Panowie z Rady Parafialnej mają również inne zadania; np. zbiórkę kolekty podczas mszy świętych w niedziele i święta, a w czasie sprzed pandemii Panowie roznosili opłatki wigilijne w okresie przedświątecznym.

Od 9 lat Rada Parafialna organizuje Turniej Tenisa Stołowego dla mieszkańców naszej parafii, którego celem jest umocnienie więzi w naszej małej społeczności oraz podziękowanie dla parafian i wszystkich dobroczyńców naszej parafii za modlitwę, pracę i ofiary składane na potrzeby parafialne.

Wszelkie zadania realizowane są dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu i pracowitości naszego Księdza Proboszcza Kanonika Henryka Hildebrandt. To dzięki Niemu możemy jako parafianie wypełniać nasz obowiązek wobec Boga, naszych przodków i przyszłych pokoleń.

Dane kontaktowe

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Piotra i Pawła w Orlu

ul. Zamostna 2a

84-252 Orle

Bank PeKaO S.A.

IV Oddział w Gdańsku

59 1240 1271 1111 0010 0326 7656