Modlitwa za Kapłanów

O Jezu, Najwyższy Kapłanie, Boski Arcykapłanie!

Ty, który w niewypowiedzianym porywie miłości do ludzi pozwoliłeś, by z Twego Najświętszego Serca wytrysnęło kapłańskie chrześcijaństwo, zechciej nadal przelewać, coraz obficiej w Twych kapłanach orzeźwiające, uświęcające i przebóstwiające strumienie nieskończonej miłości. Spraw, by utożsamiali się z Tobą, przemień ich wszystkich w Ciebie. Uczyń ich świętymi i boskimi jak Ty. Uczyń ich przez Twoją łaskę doskonałymi narzędziami Twego Miłosierdzia i Twojej Miłości. Działaj w nich, razem z nimi i poprzez nich, i spraw, aby cali odziani Tobą przez wierne naśladownictwo Twoich wspaniałych cnot, dokonywali wszyscy, w Twoje imię i mocą Twojego Ducha, dzieł, które Ty sam dokonałeś dla zbawienia świata.

O Jezu, powróć do nas, króluj nad nami poprzez Twoich kapłanów. Odżyj w nich prawdziwie, całkowicie, przedłużaj samego siebie poprzez nich i na nowo przebiegnij świat nauczając, przebaczając, pocieszając, błogosławiąc, uświęcając, zbawiając, zawiązując na nowo więzi Miłości między Sercem Boga i sercem człowieka.

Amen

Hymn do św. Pawła

1. Dziś wzywam was, bracia najmilsi, w imię Pana naszego,
abyście zgodnymi się stali i myśli, i ducha jednego.

Ref: Święty Pawle, Narodów Apostole,
wspieraj Kościół na tym ziemskim padole,
kieruj nami, tak jak Pan prowadził Ciebie,
byśmy razem mogli znaleźć się w niebie.

2. Uczyłeś, że miłość prawdziwa łaskawa jest i cierpliwa.
Tym więcej dla innych jesteśmy,
im bardziej jest ona w nas żywa.

3. A życiem dla ciebie był Chrystus,
Zbawiciel całego świata.
W Nim byłeś i ojcem, i matką dla każdej swej siostry, dla brata.

4. W zawodach wystąpiłeś dobrych i wiary swej dochowałeś.
Za sprawą otrzymanej łaski swe życie dla Pana oddałeś.

Litania do św. Pawła

 • Miłości Boga Ojca - zbawiaj nas.
 • Łasko Pana naszego Jezusa Chrystusa - ożywiaj nas.
 • Udzielanie się Ducha Świętego - uświęcaj nas.
 • Święty Pawle - módl się za nami.
 • Ty, coś sam dostąpił miłosierdzia Bożego...
 • Ty, któremu objawił się Syn Boży...
 • Ty, który byłeś naczyniem wybranym Chrystusa...
 • Ty, który byłeś kaznodzieją, apostołem i nauczycielem narodów...
 • Ty, coś apostolski swój urząd potwierdził cudownymi znakami i cnotami...
 • Ty, który byłeś najwierniejszym sługą Kościoła...
 • Ty, któryś poświęcił swe życie na głoszenie Ewangelii Chrystusowej narodom...
 • Ty, coś ukochał chrześcijan aż do więzów...
 • Ty, któryś z Chrystusem przybity był do krzyża...
 • Ty, przez którego Chrystus żył i mówił...
 • Ty, którego nic nie mogło odłączyć od miłości Bożej...
 • Ty, któryś podjął więzienia i trudy...
 • Ty, który znosiłeś rany i niebezpieczeństwa...
 • Ty, który za życia bywałeś porywany do nieba...
 • Ty, który chwalebnie wypełniłeś swe powołanie...
 • Ty, który po skończonym życiu z utęsknieniem wyczekiwałeś wieńca sprawiedliwości...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Ty jesteś naczyniem wybranym, święty Pawle Apostole.
W: Który głosisz prawdę po całym świecie.

Módlmy się:
Panie, nasz Boże, który wybrałeś świętego Pawła Apostoła na głosiciela Twojej Ewangelii, spraw, aby każdy człowiek otrzymał światło wiary, którą on głosił wobec królów i narodów, a Twój Kościół niech zawsze będzie Matką i Nauczycielką ludów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen

Modlitwa za wstawiennictwem św. Pawła

Boże, nasz Ojcze,
za wstawiennictwem św. Pawła,
prosimy, uświęcaj nasze rodziny,
by stawały się środowiskiem
wychowania do życia chrześcijańskiego.
Zapal w sercach młodych pragnienie
głoszenia ewangelii Jezusa
i służby Tobie na wzór św. Pawła.
Poślij swojemu Kościołowi
licznych i świętych kapłanów,
autentycznych świadków Twojej miłości.
Spraw, aby nasz Kościół
w tym roku poświęconym św. Pawłowi
wzrastał w miłości ku Tobie i ku braciom.

Modlitwa do św. Pawła Apostoła

Święty Pawle Apostole, któryś swą nauką i miłością objął cały świat, prosimy Cię, spójrz łaskawie na Twe dzieci. Wszystkiego spodziewamy się po Twoim orędownictwie u Boskiego Mistrza i Maryi Królowej Apostołów. Spraw, o Nauczycielu narodów, abyśmy żyli wiarą, zbawiali się przez nadzieję, by rządziła nami tylko miłość. Wyjednaj nam, o Naczynie wybrane, uległość odpowiedzi na łaskę Bożą, aby nie pozostawała w nas bezowocna. Spraw, byśmy mogli coraz bardziej Cię znać, kochać i naśladować; byśmy byli żywymi członkami Kościoła, Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. Wzbudź licznych i świętych apostołów. Niech przejdzie przez świat gorący powiew prawdziwej miłości. Spraw, niech wszyscy znają i uwielbiają Boga Ojca i Boskiego Mistrza – Drogę, Prawdę i Życie. Ty zaś, Panie Jezu, który wiesz, że nie pokładamy ufności w naszych siłach, przez Twoje miłosierdzie spraw, by nas broniło przed każdą przeciwnością potężne wstawiennictwo świętego Pawła, naszego nauczyciela i ojca. Amen.

Św. Pawle Apostole – módl się za nami ( x3)

Modlitwa do św. Piotra Apostoła

Święty Piotrze, Rybaku, Bóg cię wezwał, byś łódź i sieci porzucił, a teraz chwałą jaśniejesz, trzymając klucze niebieskie. Za miłość mężnie wyznaną i za gorliwe świadectwo kierujesz cała owczarnią obmytą w Pana miłości. Upadłeś, ale przez łaskę Opoką jesteś Kościoła, przez Ciebie trwa on na wieki i żadna moc go nie zniszczy. Jak Tobie Chrystus obiecał, dla wszystkich mistrzem się stałeś, umacniasz wiarę swych braci i słowa życia zwiastujesz. O, zjednocz całą owczarnie, niech wyda owoc stokrotny. Od ciosu wroga ją obroń i wskaż jej wieczne pastwiska. Niech będzie cześć Chrystusowi, a Ty za nami Go błagaj, aby nam pozwolił z weselem przekroczyć bramę niebieską. Amen.

Św. Piotrze Apostole – módl się za nami (x3)

Dane kontaktowe

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Piotra i Pawła w Orlu

ul. Zamostna 2a

84-252 Orle

Bank PeKaO S.A.

IV Oddział w Gdańsku

59 1240 1271 1111 0010 0326 7656